Arad覺覺n覺z T羹m Autocad Projeleri Burada

Respel
Oluturmak i癟in bir HAZMAT cellar nas覺l RESPEL ili - monografi
Asans繹r detay
Detaylar - 繹zellikleri - boyutland覺rma - inaat keser
Pryecto konut elektrik
Konut elektrikli u癟ak bir faz y羹k羹 tablo sembolleri ve referans numaras覺 kablolama
Camara tonaj
Ark oluu b覺癟aklar aras覺nda olabilir 繹nlemek i癟in izolat繹rler ekipman yerletirilir biri
Detay destekler
Soporteria k羹癟羹k detay izometrik manzaral覺 tavanda as覺l覺
De topraklanm覺
襤letken 癟imento bileenleri ve onlar覺n ayr覺nt覺l覺 繹nlemler ile topraklama. Benzer ekilde kompozisyon dolgu katmanlar覺 yoluyla g繹sterilir.
3D ekipman pompalama
3D model - kat覺 modelleme - dokular olmadan
S覺hhi Bolivya Y繹netmelii
Belirtim belgesi - resimli
Tasar覺m tank y羹ksek
Y羹kseltilmi Tank d羹zeni
Hidrolik izometrik
Hidrolik sistemler itmeyi ve kesim detaylar覺
5 katl覺 binada ile ayr覺nt覺lar覺 hidro - sal覺k
Detaylar - 繹zellikleri - boyutland覺rma - inaat keser
3 yollu vana 3d
3-yollu vana milimetre ve 3D - yap覺lan kesme
Ak覺 繹l癟er dn 32
Ak覺 繹l癟er DN 32
3D polietilen depolar
3D polietilen boyutlar覺 500 lt. i癟in 20000 ltr
Genel tuvalet s覺hhi Tesisat覺 y覺覺n覺
Y覺覺n genel banyo temiz su sanitasyon ve at覺k su boru ve adet lineer metre hesaplanmas覺 ile tablo i癟erir s覺hhi adet lot ba覺na daha fazla numaras覺 kullan覺l覺r.
Ayr覺nt覺 su pompas覺 tank balant覺s覺 ile
Ayr覺nt覺 su pompas覺 tank kat plan覺 balant覺s覺 ile ilgili hidropn繹matik pompa ve itfaiye balant覺s覺 tank tank pompa sistemini i癟erir ve kesit detay u癟ak.
襤癟me suyu sistemi
PROYRCTO su deposu tam ile 100m 3 k覺rma VANALARININ acele
3D su caera
3D model - kat覺 modelleme - dokular olmadan
Yamurlama
Yamurlama padro SECUR
Makine dairesi
Hidrolik Sistemleri hidropn繹matik tank ile gelitirilen detaylar覺 繹zel d羹zenlemeler ayr覺nt覺lar覺n覺 gelimitir.
Tank hesaplama bellek bas覺n癟 sistemi
Hesaplama bellek 繹nceden y羹klenmi bir hidropn繹matik tank 100 lt kapasite hesaplama ve a癟覺klama i癟erir.
K繹p羹k tank覺 ile prepiped proportioner - 304 ss - kap. 700 galon
K繹p羹k tank覺 Prepiped sat覺r Proportioner ile bir 繹z - sadece bir bas覺n癟l覺 su kaynak ilemi i癟in gerekli cihazlar bulunan itfaiye var. Bu sabit tesisler i癟in her t羹rl羹 hidrokarbon s覺z覺nt覺s覺 yang覺nlar覺 m羹cadele etmek tasarlanm覺t覺r.
Prepiped tank k繹p羹k dispenseri
Tank k繹p羹k dispenseri bulunan cihazlar ilem i癟in yaln覺zca bir kaynak bas覺n癟l覺 su kaynaklar覺n覺n gerektiren s繹nd羹rme bir 繹z - Prepiped 癟izgidir. Her t羹rl羹 petrol s覺z覺nt覺s覺 yang覺n m羹cadele sabit tesisler i癟in tasarlanm覺t覺r.
S覺hhi tesisat - y羹kleme kanalizasyon multifamilair
G羹m羹 mimari keser ve itmeyi sahiptir.
Hidrolik multifamily
Bu mimari planlar覺 ve itmeyi vard覺r
Elektrik Tesisat覺 multifamily
Toplant覺da ve kesim g羹m羹 mimari 繹zellikleri
Y羹kleme yang覺n - multifamily
Blok mimari ve izometrik bitkiler vard覺r
Ev su balant覺 detay覺
Bir ev balant覺s覺 GSTER襤LD襤襤 i癟in i癟me suyu ikincil alar覺n detay覺n覺. B襤TK襤 VE DETAY 襤N saha
Septik tank
HAR襤TA A septik hesaplanan 14 kii ve g羹nl羹k t羹ketim 200lt i癟in / HAB
Konut 繹zellikleri
Souk su ve s覺cak su drenaj tesisleri f覺rt覺na drenaj
D羹z konut 繹zellikleri
Evi Mimari tasar覺m 繹zellikleri
Sal覺k detay
Detaylar - 繹zellikleri - boyutland覺rma - inaat keser
3D k羹vet hridomasajes
3D model - kat覺 modelleme - dokular olmadan
S覺hhi Tesisat覺 Okulu
Detaylar - 繹zellikleri - boyutland覺rma - inaat keser
Temel zellikler
Son i 襤naat M羹hendislii d繹rd羹nc羹 y覺l覺 d羹zeltme S覺hhi ve gaz y羹klemeleri olmadan
Kabine ayr覺nt覺l覺 yang覺n sistemi
Biz yang覺na binalarda kabine kurulum i癟in gerekli balant覺lar覺 g繹rebilirsiniz itfaiye sistem bir kabine ayr覺nt覺l覺
Hidrolik bitki; Dedektif d繹nemi Enstit羹s羹 lisans羹st羹 tank; Kanalizasyon tesisi ve ayr覺nt覺lar.
襤mkanlar Hidaulicas semboloji sald覺r覺 izometrik hidrolik detay覺n覺 fosseptik tank simbologia drenaj ayr覺nt覺lar覺n覺 ve kutular覺 ayr覺nt覺lar覺n覺 ayr覺nt覺lar覺n覺 bitki.
Su ve kanalizasyon mahallede alar覺 yenilenmesi jorge basadre grohmann kurulu; Alto b繹lge t
SU ve kanalizasyon mahalle y繹netim kurulu Jorge Basadre GROHMANN ALTO b繹lgesinde 襤ttifak'覺n alar覺 yenilenmesi. 襤mkanlar planlama su ve kanalizasyon ayr覺nt覺lar ve dier.
S覺hhi tesisat par癟alar覺 izometri unlard覺r:
S覺hhi Kanalizasyon in癟 adet itmeyi - 癟eitli dier detaylar覺 s覺hhi d羹zenlemeler Patlay覺c覺lar havaland覺rma borular覺ndan DE Poceta ve dier t覺kanma dan
Ayr覺nt覺lar i癟in pass Vana tanquilla
Tanquilla Ayr覺nt覺lar i癟in PASS vanas覺 ve yap覺sal 癟elik Tanquilla AGRO MORRO Venezuela SAN JUAN i癟in end羹striyel proje DETAYLARINI
Sal覺k 襤mkanlar覺 aile ayr覺nt覺lar覺
D襤ER AYRINTILARI LKE EVLERDE SUNULAN UYGUN SU SAN JUAN MORRO VENEZUELA PROJE
Elektromekanik
niversite i i癟in elektrik planl覺yor. 20 katl覺 bina.
Yerel iletme i癟in 襤mkanlar
Elektrik olduu klima ve yang覺n koruma sistemi gibi 繹zellikleri bu 繹zellikler d羹zg羹n 癟al覺mas覺 i癟in gerekli temsil.
Hidrolik intalaciion - konut
U癟ak inaat hidrolik 繹zellikleri izometrik armut balant覺lar覺 bitki ve ayr覺nt覺 balant覺s覺 tank pompa ve da覺t覺m i癟in haz覺r.
Tapas 羹r羹nleri
Tapas kanal覺
Biodigestor
AYRINTILAR BIODIGESTOR KUTUSUNU AMUR DAITIM VE KUTUSU.
Septik tank ve soakaway
Senin iyi ile septik absorsion - da y羹kseltti baz覺 kesimler ve nerede iareti ile g繹sterilen i癟 s繹yle bize bileen par癟alar覺 yan覺 s覺ra malzeme ve inaat sistemleri.
Depolama Tank覺
DEPOLAMA TANK i癟in yang覺n koruma sistemi, karbon 癟elik plaka vida kapasite 2322 M3 - 癟ap覺 22,2 metre. (72 9 - 7/16)-y羹kseklik 7,4 metre. (24 1-1/2).
Yeni Projeler Listeleniyor, Ltfen Bekleyiniz...
Bu kategoride 3957 proje mevcuttur.

Site Kay覺t Formu


Site Giri Formu